Karpacz - Max Born - Różne - Wszystkie
Konferencje
History of the Winter School of Theoretical Physics in Karpacz - Book of Karpacz Winter Schools
Symposium on quantum symmetries, noncommutative geometry and quantum gravity

Internet: 24 - 25 czerwca 2021

Dedicated to Jurek Lukierski on his 85th birthday

Organizatorzy: Andrzej Borowiec, Remigiusz Durka, Andrzej Frydryszak, Jerzy Kowalski-Glikman

Instytucje: Institute of Theoretical Physics, University of Wrocław

(nieopublikowane)

 
Virtual Workshop

on-line: 29 - 31 lipca 2020

Criticality in QCD and the Hadron Resonance Gas

Organizatorzy: Frithjof Karsch (Bielefeld U., chairperson), Michal Marczenko, Krzysztof Redlich, Ludwik Turko

International Advisory Committee: Peter Braun-Munzinger (EMMI/GSI), Bengt Friman (GSI), Helmut Satz (Bielefeld U.) , Johanna Stachel (Heidelberg U.)

Instytucje: Institute of Theoretical Physics, University of Wrocław; Fakultät für Physik, Universität Bielefeld and Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch

Materiały pokonferencyjne: Acta Physica Polonica B

 
3rd EMMI Workshop

Wrocław: 2 - 6 grudnia 2019

Anti-matter, hyper-matter and exotica production at the LHC

Organizatorzy: Benjamin Dönigus (Goethe Univ. Frankfurt), Stefania Bufalino (Politecnico di Torino), Krzysztof Redlich (Univ. Wroclaw), Jürgen Schaffner-Bielich (Goethe Univ. Frankfurt), Ludwik Turko (Univ. Wroclaw)

Instytucje: GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Institute of Theoretical Physics of the University of Wrocław, EMMI ExtreMe Matter Institute

(nieopublikowane)

 
5th Conference of the Polish Society on Relativity

WOJANÓW: 24 - 27 września 2018

The 5th Conference of the Polish Society on Relativity

Organizatorzy: Andrzej Borowiec (chairman), Arkadiusz Błaut, Remigiusz Durka, Andrzej Frydryszak, Zbigniew Haba, Jerzy Kowalski-Glikman, Jerzy Lukierski,Tomasz Trześniewski (secretary)

Instytucje: University of Wroclaw (Rectors office, Faculty of Physics and Astronomy), Polish Society on Relativity, Jagiellonian University, University of Warsaw, COST Action MP1405 (QSpace)

(nieopublikowane)

 
GPOD

Wroclaw: 30 maja - 4 czerwca 2016

Critical Point and Onset of Deconfinement 2016

Dyrektorzy: David Blaschke (Wrocław and Dubna), Jérôme Margueron (Lyon), Krzysztof Redlich (Wrocław), Chihiro Sasaki (Wrocław), Ludwik Turko (Wrocław)

Organizatorzy: Institute of Theoretical Physics, Faculty of Physics and Astronomy, University of Wroclaw ; Polish Academy of Sciences; COST Action MP1304, ExtreMe Matter Institute EMMI,

(nieopublikowane)

 
Compact Stars in the QCD Phase Diagram IV

Prerow, Niemcy: 26 - 30 września 2014

CSQCD IV

Organizatorzy: J. Wambach, D. Blaschke, G. Martinez-Pinedo, A. Sedrakian

Instytucje: Institute for Nuclear Physics, Technical University Darmstadt; Institute of Theoretical Physics, University of Wrocław; GSI-Darmstadt; Institute for Theoretical Physics,J.W. Goethe University, Frankfurt am Main

(nieopublikowane)

 
VI Workshop of the Polish Community for Relativistic Heavy-Ion Collisions

Wrocław: 5 - 6 grudnia 2009

Relativistic Heavy-Ion Collisions at High Baryon Number Density

Organizatorzy: D. Blaschke, K. Redlich, L. Turko, D. Zablocki

Instytucje: Institute of Theoretical Physics - University of Wrocław

(nieopublikowane)

 
Jan Łopuszański Memorial Symposium

Wrocław: 29 - 30 maja 2009

Jan Łopuszański Memorial Symposium

Dyrektorzy: Bernard Jancewicz

Instytucje: Institute of Theoretical Physics - University of Wrocław, Polish Academy of Art and Sciences (Cracow)

(nieopublikowane)

 
III Polish Symposium on Econo- and Sociophysics (FENS)

Wrocław: 22 - 24 października 2007

Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych

Organizatorzy: Dariusz Grech, Janusz Miśkiewicz, Witold Kwaśnicki, Zygmunt Mazur, Katarzyna Sznajd-Weron

Instytucje: Instytut Fizyki Teoretycznej, Instytut Nauk Ekonomicznych

Materiały pokonferencyjne: Acta Physica Polonica A Vol. 114 No 3. (September 2008)