Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej

Skład osobowy

Słowa kluczowe

przejścia fazowe
fizyka powierzchni
symulacje komputerowe
mechanika statystyczna
klasyczne i kwantowe układy sieciowe
stany podstawowe,
diagramy fazowe
silnie skorelowane układy elektronowe
fazy pasemkowe
układy elektronowe z płaskim albo prawie płaskim pasmem

Tematy badań

Masywna rekonstrukcja powierzchni. Teoria przejść fazowych w zaadsorbowanych warstwach. Kinetyka adsorbatu na powierzchni. Dyfuzja w układach nieuporządkowanych. Symulacje metodami Monte Carlo, kinetycznego Monte Carlo, Wanga-Landaua. Obliczanie barier energetycznych i oddziaływań lateralnych z zasad pierwszych.Konstrukcja niskotemperaturowych diagramów fazowych silnie skorelowanych układów fermionów albo bozonów z twardym rdzeniem, stabilność i rola faz pasemkowych w zagadnieniu krystalizacji, własności korelacyjne anizotropowych układów elektronowych, egzotyczne własności termodynamiczne układów z płaskim albo prawie płaskim pasmem, ferromagnetyzm układów elektronowych z płaskim albo prawie płaskim pasmem,

Najważniejsze publikacje

Współpraca