01.01.1959
Sala   #
Czesław Jankiewicz

mgr Czesław Jankiewicz

Promotor: prof. dr hab. Roman S. Ingarden - Instytut Fizyki Teoretycznej