19.06.1998
Sala 666 00:00 #
Robert Jacek Rałowski

mgr Robert Jacek Rałowski

Promotor: prof. dr hab. Roman Gielerak

O algebrach Wicka z dodatkowymi relacjami komutacji i ich zastosowaniach w fizyce statystycznej

I recenzent: prof. dr hab. Marek Bożejko - Uniwersytet Wrocławski

II recenzent: dr hab. Wiesław Pusz - Uniwersytet Warszawski