22.03.1991
Sala   #
Marek Mozrzymas

mgr Marek Mozrzymas

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukierski