18.01.1991
Sala   #
Marek Gorzelańczyk

mgr Marek Gorzelańczyk

Promotor: dr hab. Roman Gielerak - Instytut Fizyki Teoretycznej