13.06.1986
Sala   #
Mirosław Dudek

mgr Mirosław Dudek

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Pękalski