29.06.1984
Sala   #
Bogusław Zegarliński

mgr Bogusław Zegarliński

Promotor: prof. dr hab. Witold Karwowski