13.02.1981
Sala   #
Bartosz Milewski

mgr Bartosz Milewski

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukierski - Instytut Fizyki Teoretycznej