Nowy doktor habilitowany #
Dnia 20 czerwca 2008 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Dariuszowi Prorokowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.