Zebranie #
WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

zaprasza

nauczycieli akademickich (doktorów i magistrów) zatrudnionych na Wydziale Fizyki i Astronomii do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru: elektorów i przedstawicieli do Rady Wydziału. Zebranie odbędzie się 25 stycznia 2012 r. (ŚRODA) o godz. 13:00 w sali 163 (Sala im. Jana Rzewuskiego)