Zebranie #
WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

zaprasza

profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale Fizyki i Astronomii do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru elektorów . Zebranie odbędzie się 24 stycznia 2012 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali 119 (Sala posiedzeń Rady Wydziału)