Obrona doktorska #
Dnia 14 lutego 2012r. o godz.12.00 w Sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Damiana Chorążkiewicza

Macierze splatania w dwuwymiarowej N=1 supersymetrycznej konforemnej teorii pola


Promotor: dr hab. Zbigniew Jaskólski, prof. UWr

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Romuald A. Janik - Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
2. prof. dr hab. Zbigniew Haba - Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski