Konkursy na stanowiska w IFT #
Ogłoszone są trzy konkursy na stanowiska w Instytucie Fizyki Teoretycznej, dwa staże podoktorskie i jedno stanowisko asystenta. Informacja znajduje się na stronie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.