Goście Instytutu #
W dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2009 r.  gościem Instytutu będzie profesor  Bogusław Zegarliński z Imperial College w Londynie. Profesor Bogusław Zegarliński jest współpracownikiem naukowym prof. dr hab. Roberta Olkiewicza. Profesor Zegarliński wygłosi wykład na Seminarium Matod Matematycznych Fizyki w dniu 30 marca 2009 r. o godz. 10:15.
Tytuł wykładu: "Ergodyczność w dyssypatywnych układach wielocząstkowych"