Obrona pracy doktorskiej #
Dnia 12 czerwca 2012 r. o godz.11.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Remigiusza Durki

pt: "Deformed BF theory as theory of gravity and supergravity "


Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Krzysztof Meissner - Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
2. dr hab. Bogusław Broda, prof. UŁ - Katedra Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska mgr. Remigiusza Durki jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki.