Gość Instytutu #
W dniach 16 -30.11.2012 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Taras KROKHMALSKY z Instytutu Teorii Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Dr Krokhmalsky przyjedzie na zaproszenie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego, prof. UWr
i podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej.