Gość Instytutu #
W dniach 2 - 8.12.2012 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest dr Emanuele ALESCI z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Alesci przyjechał na zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Kowalskiego-Glikmana i podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z wykonawcami projektu badawczego "Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji"