Nowy doktor #
Dnia 3 kwietnia 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Maciejowi Matyce  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.