Gość Instytutu #
W dniach 11 - 14.02.2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Emanuele ALESCI z Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Alesci podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem i wykonawcami projektu badawczego "Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji"