Sympozjum ku czci profesora Jana Łopuszańskiego #
lopuszanskiW dniach 29 - 30 maja 2009 roku  Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje  Sympozjum ku czci profesora Jana Łopuszańskiego. Na Sympozjum zostali zaproszeni uczeni,  którzy współpracowali z Profesorem.
Współorganizatorem Sympozjum jest Polska Akademia Umiejętności.