Gośc Instytutu #
W dniach 20.11 do 20.12.2013 gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej jest dr Anna Pachoł z University 
of Iceland w Reykjaviku. W czasie swojego pobytu dr Pachol będzie kontynuowała współpracę naukową
z dr. hab. Andrzejem Borowcem,prof. UWr oraz prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim w ramach projektu
badawczego NCN "Deformacje kwantowe, geometrie nieprzemienne i deformacje modeli dynamicznych".