Gość Instytutu #

W dniach 7 - 18 grudnia 2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Taras KROKHMALSKII z Instytutu Teorii Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Dr Krokhmalskii przyjedzie na zaproszenie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego, prof. UWr i podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej.