Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 #

1.      Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych przez płatnika  (Uniwersytet Wrocławski)

Pracownicy, którzy chcą aby rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 dokonał za nich Uniwersytet Wrocławski proszeni są o złożenie druku PIT-12 w Dziale Płac w terminie do 10.01.2014 r.

2.      Wykonanie w ramach stosunku pracy czynności objętych prawem autorskim.

Pracownicy uczelni  w terminie do dnia 10.01.2014 r, proszeni są o złożenie oświadczenia potwierdzającego wykonanie w roku 2013 powyższych czynności.

W razie niejasności, wyjaśnień udzielają pracownicy Działu Płac.

Tel. 3752257, 3572681, 3752624

Oświadczenia proszę składać w Sekretariacie  do 31 grudnia 2013 r.

Czynności objęte ochroną prawa autorskiego stanowią 85% kwoty rocznej wynagrodzenia zasadniczego.