33 Sympozjum Maxa Borna #

W dniach 6 - 10 lipca 2014 roku organizowane jest przez Instytut Fizyki Teoretycznej 33 Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum:  Noncommutative geometry, quantum symmetries and quantum gravity