Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9.

 1. 9 czerwca 2009 r., godz. 13:30


  mgr Krzysztof Pawlikowski


  pt. „Model dwuskładnikowego gazu sieciowego o zmiennym zasięgu oddziaływania"


  Promotor:
  prof. dr hab. Andrzej Pękalski – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Ryszard Kutner – Uniwersytet Warszawski
  dr hab. Zbigniew Koza – Uniwersytet Wrocławski

 2. 19 czerwca 2009 r., godz. 12:00


  mgr Łukasz Derkacz


  pt. „Splątanie a interferencja w otwartych układach dwóch atomów trójpoziomowych"


  Promotor:
  dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. U.Wr. – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Ryszard Tanaś – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  prof. dr hab. Karol Życzkowski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 3. 23 czerwca 2009 r., godz. 12:00


  mgr Sylwia Krupa


  pt. „Analiza układów spinów isingowskich z zero-temperaturowymi lokalnymi dynamikami"


  Promotor:
  dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab.Adam Lipowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. U.Z., – Uniwersytet Zielonogórski