Gość Instytutu #
W dniach 14 - 19 lipca  2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Mark Alexander 
KALTEBORN
z University of Tennessee at Knoxwille, USA. Profesor Kalteborn w czasie swojego pobytu
będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke w ramach grantu NCN "Maestro".