Goście Instytutu #
W dniach 17  - 18 lipca  2014 r. gośćmi Instytutu Fizyki Teoretycznej będą profesor Nicolas STONE 
i dr Jirina STONE z University of Tennessee at Knoxwille, USA. Profesor Stone i dr Stone w czasie
swojego pobytu będą kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Davidem Blaschke
w ramach grantu NCN "Maestro".