Gość Instytutu #

W dniach 10 - 21 sierpnia 2014 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Taras KROKHMALSKII z Instytutu Fizyki  Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Dr Krokhmalskii przyjedzie na zaproszenie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego, prof. UWr i podczas swego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej.