Gość Instytutu #

W dniach 22 listopada - 3 grudnia 2014 r. gośćmi Instytutu będą profesor Kenji Morita z Yukawa Institute in Kyoto, Japonia i profesor Chihiro Sasaki z Frankfurt Institute for Advanced Studies, Niemcy. W czasie swojego pobytu będą oni kontynuowali współpracę naukową z profesorem Krzysztofem Redlichem oraz doktorem Pok Man Lo w ramach projektu MAESTRO Narodowego Centrum Nauki p.t.: "Krytyczne własności i fenomenologia gęstej materii hadronowej".