Posiedzenie Rady Wydziału #

W dniu 22 września 2015 r. odbędzie się posiedzenie Rady Wydziału Fizyki i Astronomii.