Nowy doktor #
Dnia 19 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Łukaszowi Derkaczowi  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.