Gość Instytutu #

W dniach 7 - 11.09.2015 r. . gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Peter STICHEL z Uniwersytetu w Bielefeld, Niemcy. Profesor Stichel w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim w ramach grantu  NCN 4791/PB/IFT/15