Nowy doktor #
Dnia 23 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Sylwii Krupie  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.