Goście Instytutu #
Gośćmi prof. dr hab. Krzysztofa Redlicha bedą:

1. profesor Chihiro Sasaki z Technische Universitat w Monachium w terminie  5-8.07.209.
2. profesor Larry McLerran z Brookhaven National Laboratory w terminie 6-8.07.2009.
3. profesor Helmut Satz z Universytetu w Bielefeld w terminie 12-13.07.2009.