Obrona pracy doktorskiej mgr. Mariusza Adamskiego #

                                         

Dnia 7 czerwca 2016r. o godz.12.15 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  

                              Mgr Mariusza Adamskiego

 

       pt.:   Krytyczne skalowanie kwantowej wierności

 

Promotor:dr hab. Janusz Jędrzejewski, prof. UWr 

Recenzenci :

         prof. dr hab. Tadeusz DomańskiUMCS

         prof. dr hab. Tadeusz Kopeć - UWr
Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki UniwersytetuWrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
Recenzje są dostępne na stronie internetowej Instytutu : http://www.ift.uni.wroc.pl/doctorates