Obrona pracy doktorskiej mgr. Marka Millera #

Dnia 5 lipca 2016r. o godz.12.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

Mgr Marka Millera

pt. : Matematyczne metody algebr operatorów w analizie kryterium splątania złożonych układów kwantowych

Promotor :

 Prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Recenzenci :

prof. dr hab. Dariusz ChruścińskiUMK

prof. dr hab. Władysław Majewski - UG

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Recenzje są dostępne na stronie internetowej Instytutu : http://www.ift.uni.wroc.pl/doctorates