Prof. dr hab. Zygmunt Galasiewicz odznaczony Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego #

W dniu 30 września 2016 r. podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim prof. dr hab. Zygmunt Galasiewicz zostanie odznaczony Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor Zygmunt Galasiewicz jest emerytowanym pracownikiem Instytutu Fizyki Teoretycznej, wieloletnim dyrektorem Instytutu, autorem wielu prac naukowych i monografii, bardzo zasłużonym dla kształcenia młodej kadry naukowej.

W imieniu społeczności Instytutu Fizyki Teoretycznej pragnę wyrazić radość i złożyć gratulacje.

 
prof. dr hab. Jan Sobczyk
Dyrektor
Instytutu Fizyki Teoretycznej
                                                                                                                         zobacz więcej ...