Prof. Jerzy Lukierski otrzymał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego #

Prof. Jerzy Lukierski ukończył Uniwersytet Wrocławski w 1957, doktorat obronił w 1961, habilitował się w 1967. W 1983 został profesorem zwyczajnym. Studiował problemamy matematyczne teorii oddziaływań fundamentalnych, zagadnienia symetrii i supersymetrii, oraz modele teoriopolowe. Od 1990 zajmuje się deformacjami kwantowymi symetrii, geometriami nieprzemiennymi i modelami kwantowej grawitacji. W 1995 został laureatem Nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie. W 2010 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. Jest autorem ponad 300 prac naukowych z indeksem Hirscha 35 (r. 2016). Jest promotorem 18 doktoratów. W latach 1990-2005 był dyrektorem Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Na dwie kadencje zoastał wybrany wiceprzewodniczącym Komitetu Fizyki PAN. Aktualnie jest zatrudnony na etacie naukowym w IFT.