OFERTY PRACY I STYPENDIÓW DOKTORANCKICH #

Otwarte są trzy konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne w Instytucie Fizyki Teoretycznej.

Szczegolnie poszukiwane sa osoby mogące prowadzić zajęcia dydaktyczne dla kierunku Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe.

Stanowisko asystenta

Stanowisko adiunkta 1

Stanowisko adiunkta 2

Otwarty jest konkurs na doktoranta stypendystę w grancie NCN OPUS pt .
Badanie skorelowanych par nukleonów w oddziaływaniach neutrin.

Doktorant - szczegóły