XXXIX Sympozjum Maxa Borna #

W dniach 3 - 7 lipca 2017 roku Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje XXXIX Sympozjum Maxa Borna.

"5 th International Symposium on Optics & its applications (OPTICS - 2017)"

 

http://www.ift.uni.wroc.pl/~optics2017