IV Otwarte Posiedzenie Komisji Fizyki Teoretycznej #
W dniu 5 kwietnia 2008 odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim IV Otwarte Posiedzenie Komisji Fizyki Teoretycznej Komitetu Fizyki PAN.
W ramach posiedzenia, wykład wygłosi m.in. prof. J. Kowalski-Glikman z naszego instytutu. Tytuł wykładu to ,,Kwantowa grawitacja jako rozwiązanie wszystkichproblemów trapiących fizykę teoretyczną".