Wrocławska Nagroda Naukowa dla prof. dr. hab. Andrzeja Pękalskiego #

2.X. 2017 r. podczas środowiskowej inauguracji roku akademickiego w Oratorium Marianum wieloletni pracownik naszego Instytutu prof. dr hab. Andrzej Pękalski otrzymał z rąk Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza  zaszczytną Wrocławską Nagrodę Naukową.