Dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTF #

Dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr został wybrany członkiem Prezydium
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w kadencji
2018-2021.

Skład Prezydium ZG PTF będzie następujący:

Leszek Sirko - Prezes
Bogdan Kowalski -⁠Sekretarz Generalny
Jan Grabski -⁠Skarbnik

Członkowie Wykonawczy:

Katarzyna Chałasińska-⁠Macukow (Warszawa)
Dariusz Grech (Wrocław)
Stanisław Kistryn (Kraków)
Zbigniew Trybuła (Poznań)