XXVI Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 9 - 11 lipca 2009 roku odbywać się będzie w Instytucie Fizyki Teoretycznej EMMI Workshop and XXVI Max Born Symposium.
Temat Sympozjum: "Three days of strong interactions".