Zbigniew Koza profesorem nauk fizycznych #

6 lutego 2020 r. dr hab. Zbigniew Koza uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych.