Publikacja w "Nature" #
Prof. dr hab. Jan Sobczyk oraz mgr Kajetan Niewczas, doktorant w IFT, są współautorami ważnej, opublikowanej w "Nature", pracy grupy T2K. O szczegółach można przeczytać na stronie UWr: https://uni.wroc.pl/t2k-o-materii-i-antymaterii-na-lamach-nature/