CK występuje z wnioskiem do Prezydenta RP o tytuł profesora dla dr. hab. Dariusza Grecha, prof.UWr #

Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na swym posiedzeniu w dniu 29.04.2020 podjęło jedngłośnie uchwałę o skierowanu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o nadanie dr. hab. Dariuszowi Grechowi, prof. UWr tytułu profesora nauk fizycznych.