Zmarł profesor Zbigniew Oziewicz #

prof. dr hab. Zbigniew Oziewicz

22.08.1941 - 8.12.2020

 Z głębokim żalem informuję o śmierci naszego wieloletniego Kolegi, Wielkiego Patrioty i Przyjaciela Zbyszka Oziewicza, prof. UWr oraz Autonomicznego Uniwersytetu Narodowego w Meksyku. Zbyszek pracował w IFT od połowy lat 60-dziesiątych. W latach 70-dziesiątych przystąpił do opozycji demokratycznej. Był wybitnym działaczem Solidarności Walczącej, współzałożycielem, członkiem Rady SW, przyjacielem Kornela Morawieckiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Grodkowie.Aresztowany ponownie  w roku 1984,w areszcie śledczym spędził pół roku, gdzie  napisał rozprawę habilitacyjną.

Od roku 1993 do przejścia na emeryturę w roku 2006 był oddelegowany do pracy w Universidad Nacional Autónoma de México UNAM w mieście Meksyk, tam mieszkał i pracował do końca życia.

 W pracy dydaktycznej wdrażał  nowatorskie i niestandardowe programy oraz metody ich realizacji.W początkowym okresie kariery naukowej zajmował się teoretyczną fizyką jądrową. Później przesunął obszar swoich badań na fizykę matematyczną. W latach osiemdziesiątych współorganizował coroczne seminaria Wrocław-Lipsk, przekształcone w latach 90tych w Sympozja Maxa Borna.

W 25. rocznicę powstania „Solidarności Walczącej”, 15 czerwca 2007 r. Zbigniew Oziewicz otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a 27 czerwca 2016 r. – nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyż Wolności i Solidarności.

R.I.P.

Robert Olkiewicz

https://wroclaw.tvp.pl/51253008/zmarl-prof-zbigniew-oziewicz-byl-zwiazany-z-uniwersytetem-wroclawskim-dzialal-w-opozycji-antykomunistyczn

 Z dorobkiem Zbyszka Oziewicza można się zapoznać poprzez jego profil w Google-Scholar

 https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=yLjAHHAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 Jak  został zapamiętany przez  studentów:

 https://www.salon24.pl/u/zajtenberg/1097973,sekta-oziewicza

 Więcej danych biograficznych:

 http://www.snpl.lt/Rocznik/16/R.16.389-393.pdf