Sympozjum z okazji 85 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Lukierskiego #

 

W dniach 24-25 czerwca 2021 roku odbędzie się "Sympozjum z okazji 85 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Lukierskiego"

http://ift.uni.wroc.pl/~qsymmetries21/index.html